top of page

Yükselen Çelik 2022 yılında net karını %52 artırdı


Yükselen Çelik 2022 yılında bir önceki yıla göre net kârını %52 oranında arttırarak %166,1 milyon TL'ye yükseltti. Şirketin 2021 yılı net kârı 109,1 milyon TL seviyesindeydi.


Şirket, KAP'a yapılan açıklamada şu bilgileri verdi:


"Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve ekonomik daralma ve beraberinde küresel enflasyonun yanı sıra ülkemizdeki kredi arzındaki yavaşlamaya bağlı olarak; çelik talebi azalmış ve bunun sonucunda çelik / emtia fiyatları gerilemiştir. Piyasa şartlarına bağlı olarak şirketimizin satış fiyatları 2022/3. Çeyrek itibariyle aşağı yönlü

hareket ederken; artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle kâr marjımız düşmüştür.


2022 yılında 2021 yılına nazaran FAVÖK %67 artarak 160,2 Milyon TL’den 268,1 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Böylece nominal FAVÖK tutarımız 2022 yıl sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yaklaşık 1,7 katına çıkmıştır.


2021 yıl sonu %23,6 olan FAVÖK marjı ise, 2022 yılında %18,1 olarak gerçekleşmiştir.


2022 yılında, 2021 yılına nazaran Şirketimizin Satış Gelirleri yaklaşık 678,7 Milyon TL’den yaklaşık 1.477,8 Milyon TL’ye ulaşarak %118 artmıştır. Böylece Şirketimizin Satış Gelirleri 2022 yılsonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yaklaşık 2,2 katına ulaşmıştır.


2023 yılı için, yüksek enflasyonun ve makroekonomik olumsuzlukların devam etmesi ihtimalinin yanı sıra ülkemizde seçim yılına girilmesi nedeniyle; miktar bazında ve satış gelirleri açısından dikkate değer büyümenin hedeflenmesi yerine pazar payının korunması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra şirketimiz kâr marjı düşük olan bazı ürün gruplarından kısmen veya tamamen çıkarak; daha kârlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedeflemektedir."

bottom of page