top of page

SPK’dan iki fon için 'ters repo' düzenlemesiSermaye Piyasası Kurulu (SPK), unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonlara ilişkin ters repo sözleşmelerinde yeni düzenlemeye gitti.


Para Piyasası ve Kısa Vadeli unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25’i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek.


Kurul, İlke Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar” başlıklı 4.9 nolu maddesini “Unvanında ‘Para Piyasası’ ve ‘Kısa Vadeli’ İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar” şeklinde değiştirdi.


İlgili maddeye “Unvanında ‘Para Piyasası’ ve ‘Kısa Vadeli’ ifadesi yer alan fonlar, fon toplam değerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.” ifadesi eklendi.


Ayrıca, ilgili rehberin “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6) nolu maddesine “Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.” ifadesi eklendi.

bottom of page