top of page

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nedir? Nasıl Çalışır?

Relatif Güç Endeksi (RSI) finansal piyasalarda kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. RSI, bir varlığın son kazançları ile son kayıpları arasındaki oranı ölçerek, varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemeye çalışır.RSI formülü: RSI = 100 - (100 / (1 + (Kazançlar / Kayıplar)))

Burada Kazançlar, belirli bir zaman diliminde elde edilen kazançların ortalamasıdır. Kayıplar, belirli bir zaman diliminde elde edilen kayıpların ortalamasıdır. Standart olarak, RSI genellikle 14 günlük bir zaman dilimi için hesaplanır ancak diğer zaman dilimleri de kullanılabilir.

RSI hesaplamasından elde edilen sonuçlar, 0 ile 100 arasında bir skala üzerinde gösterilir. Bu skala üzerinde, 70 veya daha yüksek değerler aşırı alım durumunu, 30 veya daha düşük değerler ise aşırı satım durumunu gösterir. Ancak, RSI sadece tek başına kullanılmamalıdır ve diğer göstergeler ve analiz yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilir.

RSI, yatırımcılar tarafından aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, RSI, trendin gücünü ve potansiyel trend tersine dönüşlerini de belirlemek için kullanılabilir. Bu gösterge, yatırımcıların varlık fiyatlarının hareketlerini daha iyi anlamalarına ve daha doğru işlem kararları almalarına yardımcı olur.


RSI Grafik Görünümü
bottom of page