top of page

PETKİM TEKNİK ANALİZİ


Petkim için yükselen kanal çok defa test edilip dışına hiç çıkmamış. Bu da ne derece kuvvetli bir kanal olduğunu ve buradan da üst direnci zorlayacağını gösteriyor.

bottom of page