top of page

Fitch küresel büyüme tahminini revize etti


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in büyüme tahmini 4,1'den 5'e yükseltmesinin ardından, bu durumun küresel ekonomiyi de etkileyeceği ve 1 puanlık değişimin küresel büyümeyi 0,2 puan etkileyeceği bildirildi.


Dünyanın geri kalanında büyümenin Çin'in son dönemdeki güçlü büyümesine göre daha sınırlı olacağına dikkati çekilen açıklamada, Çin'in bu yılki toparlanmasının öncelikle özel tüketim harcamaları tarafından yönlendirileceği belirtildi.


Açıklamada, Çin'in yeniden açılmasından en fazla faydayı, mal ticareti ve turizm yoluyla Çin'in tüketici pazarlarıyla entegre olan ekonomilerin sağlayacağının düşünüldüğü vurgulandı.


Ülkenin enerji talebinin ekonomik büyümesiyle ilişkisine işaret edilen açıklamada, Çinli kullanıcıların LNG talebindeki güçlü artışın, gaz stoklarının LNG ithalatı yoluyla yeniden oluşturulduğu Avrupa'da bu yıl öngörülen enerji kaynaklı enflasyon düşüşünü kesintiye uğratabileceği ifade edildi.

bottom of page