top of page

Anadolu Isuzu'nun 2022 yılında net satışları %134 arttı


Anadolu Isuzu'nun 2022 yılında net satışları bir önceki yıla göre yüzde 134 artışla 6,27 milyar TL olarak gerçekleşti.


Anadolu Izusu KAP'a yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:


"2022 yılında otomotiv pazarı toplam satış adedinin 827 bin adet ile geçen yılın aynı döneminin %7 üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre %9 artmıştır. Ağır ticari araç pazarında ise; kamyon segmenti %22, otobüs segmenti %44 ve midibüs pazarı %49 büyümüştür. 2022 yılında 5.349 adedi iç pazara, 1.078 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 6.427 adet araç satılmıştır; 2021 ile karşılaştırıldığında Şirket’in toplam satış hacmi %27 artmıştır.


2022 yılında FAVÖK geçen yıla göre %168 artışla 808 Milyon TL’ye yükselmiştir. Bu dönemde %134 artan net hasılat ile birlikte, brüt kar marjı da geçen seneye göre 162 baz puan iyileşerek %23 seviyesine çıkmıştır; buna paralel FAVÖK marjı da 162 baz puan artışla %13 olarak gerçekleşmiştir (2021: %11,3).


2022 yılı sonu itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 569 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 sonunda %11,8 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, 2022 yılı sonu itibarıyla %9,1 seviyesine gelmiştir.


Şirket’in 2021 yılı sonunda 294 Milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2022 yılı sonu itibarıyla 290 Milyon TL seviyesine inmiştir, 2021 yılı sonunda Net Finansal Borç/FAVÖK oranı önemli ölçüde iyileşme sergileyerek, rekor bir seviye olan 0,36 olarak gerçekleşmiştir. (2021: 0,97).


-RİSKLER-


Kur Riski: Döviz kurundaki değişimlerin; küresel riskler, pandemi gündemi ve ülkemizdeki makroekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği dönemde Şirket, kur riskini hassas bir şekilde yönetmiştir. Dövize dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski 31 Aralık 2022 itibarı ile 65,5 Milyon € iken; yapılan riskten korunma (hedge) operasyonları sonrası risk 1,5 Milyon € seviyesinde kısa (short) pozisyonda kapatılmıştır.


Global Tedarik Zinciri Riskleri: Önemli hammadde (sac, çelik, bakır vb) fiyatlarında geçen yıldan itibaren görülen yükseliş trendi 2022 yılının sonuna kadar sürmüştür; ayrıca navlun fiyatlarında, pandemi öncesi döneme kıyasla ciddi artışlar söz konusudur. Bununla birlikte, pandemi ile ortaya çıkan küresel talepteki sektörel değişim, arz sorunları ile de birleşerek çip konusunda küresel bir tedarik sorunu haline dönüşmüştür. Şirketimiz hammadde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi uzun vadeli kontratlar ve peşin ödemeler ile dengeli bir şekilde başarı ile yönetmektedir. Çip tedariki ile ilgili ise kısa-orta vadede finansal tabloları etkileyecek önemli seviyede bir risk bulunmamaktadır.


Deprem Riski: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye’nin pek çok ilini etkileyen depremin Şirket’in faaliyetlerine ve iş sürekliliğine olası etkileri Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilmiş olup; finansal tablolar açısından önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

bottom of page