top of page

#AKBNK TEKNİK ANALİZİ


Grafikte de görüldüğü üzere destek ve direnç birçok defa sınanmış ve tepki görmüş! Zamanla oluşan minör düşüş trendi kırılmazsa grafikte belirttiğim destek noktası hissenin yeni hedefi olabilir.

(Burada yazılan ve gösterilenler yatırım tavsiyesi içermez!)

bottom of page